سایت اطلاع رسانی گروه زمین شناسی - انسان ومحیط زیست استان زنجان


گروه آموزشی زمین شناسی و محیط زیست استان زنجان

مسابقه آزمایشگاهی


پیرو برنامه عملیاتی گروه های درسی آزمایشگاه علوم و همچنین بند برنامه های بومی و استانی گروه آموزشی زمین شناسی ، کارگاه آموزشی آزمایش های زمین شناسی کتاب آزمایشگاه علوم پایه یازدهم روز پنج شنبه 9/9/1396با حضور دبیران آزمایشگاه علوم مدارس ، آزمایشهای موجود در کتاب درسی آزمایشگاه علوم 2 (به ترتیبی که در جدول زیر قرار گرفته است) با توضیح و ارائه سرگروه درس زمین شناسی و انسان ومحیط زیست استان برگزار شد.                                                                                                                                               این کارگاه در محل آزمایشگاه غضنفریان زنجان از ساعت 9 شروع شد و در ساعت 13 پایان یافت .                                                                  
| تعداد بازدید: 78